Discover the finest spaces
Delen

Hoe Testen voor Toegang werkt voor organisaties en bezoekers

Maanden werd er gedebatteerd over het invoeren van de toegangstesten en eindelijk was het zover. Vanaf 26 juni was het dankzij de testwet mogelijk om door middel van Testen voor Toegang weer (zakelijke) evenementen te organiseren en bij te wonen. Twee weken lang konden ook de horeca, clubs, discotheken en theaters weer open, maar door het aantal snel stijgende coronabesmettingen heeft de overheid besloten weer een stap terug te zetten. De nieuwe zomer maatregelen gelden van 10 juli 6.00 uur ‘s ochtends tot en met 13 augustus 2021.

NB: Onderstaande feiten zijn op moment van schrijven bekend en vormen geen garantie. Er volgt later meer informatie en duidelijkheid, waarna dit artikel geüpdatet zal worden.

Laatste update: 13/07

Wat houden de nieuwe zomer maatregelen concreet in?

Per 10 juli 06.00 uur gaan de nieuwe maatregelen in. Deze zullen gelden tot en met 13 augustus 2021.

Horeca

 • Horeca blijft open maar enkel met een vaste zitplaats op 1,5 meter. Daarbij sluit alle horeca dagelijks om middernacht tot 6 uur ‘s ochtends. Entertainment, zoals live optredens, is verboden.
 • Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren.
 • Testen voor Toegang is niet meer mogelijk voor de horeca tot en met 13 augustus 2021.

Evenementen en locaties voor cultuur en sport

 • Voor evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteiten geldt dat iedereen een vaste zitplaats heeft en 1,5 meter afstand houdt.
 • Bij gebruik van Testen voor Toegang kan op deze locaties een maximale capaciteit van twee derde gehanteerd worden. Ook hier heeft iedereen een vaste zitplaats.
 • Evenementen duren maximaal 24 uur.

Testen voor Toegang

Wat houdt de wet precies in?

Met de invoering van de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen kan je met een negatieve test of je vaccinatiebewijs naar een evenement. Vanaf 1 juli kan ook met een herstelbewijs gebruikt worden als toegangsbewijs. In de wet staat in welke gevallen een coronatoegangsbewijs verplicht is.

Stap 4 van het openingsplan: 26 juni

Evenementen die plaatsvinden in een reguliere, publieke setting zijn vanaf 26 juni weer mogelijk. Evenementen met een vergunningsplicht zijn vanaf 30 juni, onder voorwaarden, toegestaan met een capaciteit van 100%. Dit in verband met de voorbereidingstijd van gemeenten.

Het kabinet gaat daarnaast de lessen van de Fieldlab onderzoeken toepassen. Hiermee zien zij een bredere toepassing dan alleen voor evenementen. Dit geldt namelijk voor alle activiteiten waar in de routekaart bezoekersmaxima voor gelden en waar toegangsbewijzen worden toegepast, geplaceerd en ongeplaceerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om horeca, culturele instellingen of publiek bij professionele sportwedstrijden. Ook vervalt de mondkapjesplicht grotendeels en wordt het weer mogelijk om (deels) op kantoor te werken.

Met coronatoegangsbewijzen is een bezoekerscapaciteit van 100% toegestaan op een afgesloten locatie. De 1,5 meter maatregel vervalt maar reserveren en een gezondheidscheck blijven verplicht. Zonder coronatoegangsbewijs is de bezoekerscapaciteit afhankelijk van de ruimte op basis van 1,5 meter. Bezoekers krijgen ook een vaste zitplek, dus een staand event is niet mogelijk. Ook hier zijn reserveren en een gezondheidscheck verplicht.

Testen voor Toegang voor bezoekers

Om de 1,5 meter los te kunnen laten, is het voor locaties verplicht om te werken met toegangstesten. Als jij als bezoeker dus naar een evenement wilt, heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Een test bij de GGD of een zelftest is niet geldig. Lees hieronder hoe Testen voor Toegang werkt.

 • Download de CoronaCheck App in de App Store of Google Play Store.
 • Maak een afspraak in de app. Laat je binnen 40 uur voor de activiteit of het evenement begint, testen bij de testlocatie die het dichtste bij je huis is.
 • Je ontvangt na een uur de uitslag. Bij een negatieve uitslag zet je jouw testuitslag om in een digitaal coronatoegangsbewijs. Dit doe je via de CoronaCheck App.
 • Je laat het coronatoegangsbewijs samen met je identiteitsbewijs en eventuele toegangsticket zien bij de toegang van het evenement.

Vaccinatiebewijs

Vanaf 26 juni kunnen mensen die hun volledige vaccinatie hebben gehad, via de CoronaCheck App ook een toegangsbewijs krijgen. Je maakt op dezelfde manier als bij een negatieve test een QR-code aan. De controleur kan geen persoonlijke gegevens zien en ziet geen verschil tussen een code die is gegenereerd uit een vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs.

Klik op de pijltjes om onderstaande stappen in de CoronaCheck Scanner te doorlopen

Waar kan je heen om je te laten testen?

Volgens het openingsplan is het de bedoeling dat er in juli 400.000 testen per dag gedaan kunnen worden. Je kan hiervoor terecht bij de Testen voor Toegang testlocaties. De beschikbare locaties in jouw buurt vind je bij het maken van een afspraak via de app of www.testenvoortoegang.org

Moet ik me na afloop ook laten testen?

Nee, dat hoeft niet. Testen voor Toegang staat los van de Fieldlab Evenementen, waar je vijf dagen na het evenementen wel moest laten testen.

Testen voor Toegang voor organisatoren

Vergunningsplichtige activiteiten en evenementen kunnen vanaf 5 juni gebruik maken van Testen voor Toegang. Hierdoor kan je de capaciteit opschalen. Organisatoren kunnen gebruik maken van de CoronaCheck Scanner. Deze is ontwikkeld door de Rijksoverheid en wordt gebruikt om een coronatestbewijs te controleren op geldigheid. Bezoekers kunnen vanaf 26 juni ook met hun vaccinatiebewijs een toegangsbewijs aanmaken. Er is geen verschil in het uiterlijk van beide testbewijzen.

Wanneer en hoe moet ik mijn evenement aanmelden bij Testen voor Toegang?

In de meeste gevallen hoeft dat niet. Evenementen en locaties waar een doorlopende testcapaciteit nodig is, hoeven zich niet aan te melden. Zodra jouw evenement voor een piek zorgt bovenop de reguliere testcapaciteit van die dag, dien je je aan te melden bij Testen voor Toegang. Het gaat om evenementen met de volgende soorten vergunningen:

 • Activiteiten met een eenmalige vergunning van de gemeente waarbij minimaal 1.000 bezoekers zijn.
 • Grootschalige evenementen met een doorlopende evenementenvergunning bij grote eventlocaties met meer dan 3.000 bezoekers.
 • Incidentele evenementenvergunningen die open zijn voor publiek (met en zonder kaartverkoop), een bekende en afgebakende locatie hebben of evenementen die tijdelijk zijn of een kortdurend karakter hebben.

Is er genoeg testcapaciteit voor mijn evenement?

Bij de aanmelding van het evenement wordt er gekeken naar de beschikbare testcapaciteit. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw evenement. Je krijgt als organisator een bericht als de vraag naar testcapaciteit voorafgaand aan het evenement groter is dan het aanbod in de betreffende regio. Dit kan inhouden dat een deel van de bezoekers wordt gevraagd om verder te reizen om zich te laten testen.

Is Testen voor Toegang gratis?

Ja. Je hoeft als organisator niet te betalen voor het gebruik van toegangstesten en de Corona Scanner App. Ook bezoekers kunnen gratis gebruik maken van Testen voor Toegang en de CoronaCheckt App.

Voorwaarden

Met inzet van coronatoegangsbewijzen mag je de 1,5 meter dus loslaten. Hierdoor worden alle vormen van (zakelijke) evenementen mogelijk, denk ook aan staande events zoals festivals. Voorwaarden zijn de volgende:

 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten) waardoor er sprake is van een gecontroleerde evenementenlocatie;
 • Maximale capaciteit van 100% reguliere bezetting is mogelijk;
 • Verplichte registratie en triage binnen 4 uur voor aanvang;
 • Werken met gecontroleerde in- en uitstroom;
 • Dringend advies aan medewerkers een zelftest af te nemen;
 • Dringend advies om deelnemers en medewerkers achteraf bij (lichte) klachten te laten testen.

[Duiding redactie]: Aangezien het om besloten evenementen zoals zakelijke borrels, personeelsfeesten en teamuitjes gaat, weet je wie er uitgenodigd is en wie er dus komt. Hierdoor is het makkelijker om bij binnenkomst te controleren en te reguleren.

Huwelijk bij de burgelijke stand

Voor de huwelijksvoltrekking bij de burgerlijke stand gelden de regels die op het gemeentehuis gelden. Dat meldt de Rijksoverheid op hun website. Dit houdt in dat er geen maximum aantal gasten is. Wel moeten gasten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Daarmee kan de maximale capaciteit van de locatie op 1,5 meter afstand gebruikt worden.

Dineke Philipse, verenigingsmanager van CLC VECTA zocht uit hoe dit juridisch precies in elkaar zit. “Volgens het burgerlijk wetboek (artikel 63, lid 1) wordt een huwelijk in het openbaar voltrokken. De locatie, ook als dat niet het gemeenthuis is, moet dus voor de huwelijksvoltrekking openbaar toegankelijk zijn. Het beperken van die openbare toegankelijkheid middel toegangsbewijzen, is daarom niet mogelijk. Locaties moeten dus tijdens huwelijksvoltrekkingen de 1,5 meter waarborgen en gasten placeren.”

Voor het aansluitende deel gelden de regels voor de horeca en daar mag dus wel met toegangsbewijzen gewerkt worden.

Wie betaalt de kosten van de testen?

Op dit moment worden deze kosten betaald door de Rijksoverheid. Hierdoor zijn er geen kosten voor jouw als organisator.

Moeten mijn werknemers elke dag getest worden?

Voor werknemers gelden andere regels dan voor bezoekers. Preventief testen is een extra voorzorgsmaatregel. MKB-Nederland en VNO-NCW raden aan om werknemers twee keer per week te testen. Dit kan door middel van een sneltest of een zelftest. Hierdoor worden mogelijke besmettingen sneller gesignaleerd en kan je een veiligere werkomgeving creëren. De 1,5 meter blijft ten alle tijden gelden.

Evenementen die een doorlopende testcapaciteit nodig hebben, hoeven zich niet aan te melden bij Testen voor Toegang. Het gaat dan om onder andere horeca, bioscopen, theaters, muziekpodia en andere evenementen die niet binnen de bovengenoemde kenmerken vallen. Je moet wel je bezoekers informeren en zij moeten reserveren en registreren. Een gezondheidscheck en de andere basismaatregelen zijn verplicht. Kies je er wel voor om te werken met toegangstesten, dan kan je de capaciteit verruimen.

Informeer bezoekers en medewerkers

Je informeert ruim voor het Testen voor Toegang evenement welke voorzorgsmaatregelen er gelden. Dit zijn de basismaatregelen. Daarnaast informeer je op de website dat er een coronatoegangsbewijs nodig is om toegang te krijgen, hoe bezoekers daaraan kunnen komen en hoe het tijdens het event in zijn werk gaat.

Medewerkers zijn niet verplicht om zich te laten testen. Toch wordt er dringend verzocht dit wel op frequente basis te doen. Werknemers en medewerkers kunnen bij voorkeur een zelftest afnemen direct voorafgaand aan het Testen voor Toegang event en in ieder geval niet langer dan twee dagen daaraan voorafgaand.

Wat als ik internationale gasten krijg?

Internationale bezoekers kunnen binnen de Europese Unie toegang krijgen tot evenementen en activiteiten met het Digitale Corona Certificaat (DCC). Zonder dit bewijs kunnen internationale gasten ook een test boeken en met een negatieve uitslag een QR-code maken. Het DCC is 40 uur geldig, na die periode kan je opnieuw getest worden bij Testen voor Toegang en zo een nieuw testbewijs krijgen.

Tijdens het event

 • Download de CoronaCheck Scanner App in de App Store of Google Play Store.
 • Open de app, je kan meteen aan de slag.
 • Je vraagt de bezoeker zijn of haar identiteitsbewijs en QR-code te laten zien. Dit kan via de CoronaCheck App of op papier.
 • Richt vervolgens de camera van je telefoon op het testbewijs en scan de QR-code. Controleer of de naam op het identiteitsbewijs overeenkomt met de QR-code.
 • Bij een groen scherm heeft de bezoeker een negatieve uitslag.
 • Bij een rood scherm betekent het niet dat de bezoeker corona heeft. De code kan verlopen zijn en kan daardoor niet gebruikt worden. Een negatieve test blijft voor 40 uur geldig. In de app lees je wat je verder moet doen.

Klik op de pijltjes om onderstaande stappen in de CoronaCheck Scanner te doorlopen

[Duiding redactie]: Er is altijd een kans dat de basismaatregelen langer blijven dan het aangegeven september. Dit betekent niet dat meetings en events niet door kunnen gaan. Uit de Fieldlab onderzoeken blijkt dat werken met Testen voor Toegang een veilige manier is om toch events te organiseren. Zo is er dus voor iedereen altijd een back-up plan om het door te laten gaan!

X

Mooie venue?

Meld je nu aan en ontvang elke week het laatste locatienieuws.

LAAT JE INSPIREREN

Laatste nieuws: LocatieFlash

Meld je aan voor onze LocatieFlash en mis nooit meer het laatste nieuws over nieuwe en gerestylede locaties.